Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning fyller en viktig funktion för att både ungdomar och vuxna ska kunna göra väl genomtänkta studie- och yrkesval. Det handlar både om att utveckla kunskaper om sig själva och om de olika möjligheter som finns.

Charlotte Bergstedt

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0155-24 57 41

Syfte och mål

Region Sörmland och Mälardalens universitet (MDU) arbetar tillsammans med målet att dig som studie- och yrkesvägledare inspiration och möjlighet till kompetensutveckling.

Kommande aktiviteter

Följande aktiviteter genomförs under 2022 i satsningen för studie- och yrkesvägledare.

SYV-Pepp Sörmland

Region Sörmland och Mälardalens universitet bjuder in studie- och yrkesvägledare från hela Sörmland. Kunskap om arbetsmarknaden och kompetensförsörjning är temat för första träffen som utgår från ett av fokusområdena i projektet #vägledKompetens. SYV-PEPP Sörmland är ett stående inslag med olika teman som erbjuds en gång per termin.

Information om SYV-Pepp Sörmland 30/5.

Kurs i processledning

Under hösten 2022 erbjuds studie- och yrkesvägledare och lärare en kurs i processledning. Under fyra tillfällen leder Sara Hägglund och Anna Haglund (MDU) kursen.

Inbjudan processledarutbildning HT 2022 (pdf)

Uppdaterad 20 maj 2022