Science Center Sörmland

Science Center Sörmland är Sveriges första "digifysiska upplevelsepark” inom bland annat teknik och naturvetenskap, för främst barn och unga. Projektet är just nu i uppstartsfas.

Sofie Munke Cilano

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0721-42 96 00

Syfte och mål

Att tillgodose Sveriges, men främst Sörmlands, behov av framtida kompetens och ökad innovation genom stärkt och breddad rekrytering av arbetskraft, samt stärkta förmågor inom entreprenörskap. Fler unga behöver intressera sig för och vilja arbeta inom teknik och naturvetenskap för att Sverige och Sörmland ska behålla sin konkurrenskraft.

En metod för att göra just det är att skapa ett Science Center, där barn och unga får lära i en stimulerande, lustfylld och explorativ miljö. I Sörmland finns det cirka 100 initiativ som arbetar inom dessa områden. Utifrån detta såg Region Sörmland en möjlighet att både knyta samman de olika initiativen (noderna) under ett gemensamt paraply samt bygga en digital plattform fylld med upplevelser inom teknik, naturvetenskap och matematik. Dessa upplevelser är kompatibla med dagens teknologier (virtual reality, augmented reality och mixed reality).

Målgrupp

Digifysiskt Science Center kommer vara tillgängligt för allmänheten. Den primära målgruppen är barn och ungdomar i åldrarna 10-16 år, samt de lärare som möter dem. Ytterligare målgrupper finns givetvis, inte minst noderna och andra samarbetspartners inom näringslivet eller akademin.

En första inblick

Få en första inblick i hur det kommer att se ut i filmen nedan. 


Tidplan

Projektet pågår initialt från 2021 fram till 2025, därefter kommer projektet övergå i ordinarie verksamhet. Plattformen lanseras till årskiftet 22/23.

Samverkansparter

Idag ingår 19 noder utspridda över hela länet:

 • Jobbcirkus, Eskilstuna
 • Teknik och designlabb, Nyköping
 • KomTek filial, Flen
 • KomTek filial, Vingåker
 • KomTek, Katrineholm
 • KomTek, Eskilstuna
 • KomTek, Oxelösund
 • Kulturskolan, Eskilstuna
 • Teknikutmaningen (Ung Företagsamhet och Volvo CE)
 • Mälardalens Universitet, Eskilstuna
 • Nyköpings Stadsbibliotek
 • Gnesta Bibliotek
 • Trosa Bibliotek
 • Flen Bibliotek
 • Vingåkers Bibliotek
 • Oxelösunds Bibliotek
 • Eskilstuna Stadsbibliotek
 • Kulturhuset Multeum, Strängnäs
 • Munktellmuseet, Eskilstuna

Projektet finansieras av Region Sörmland, Sparbanksstiftelsen Rekarne, Länsförsäkringar, Sparbanken Rekarne och Sörmlands Sparbank.

Publicerad 26 april 2022