Analys och insiktsförmedling inom kompetensförsörjning

Analys och insiktsförmedling är en viktig del i Kompetensplattformen och ska vara underlag för att kunna ta välgrundade beslut.

Sofie Sandvik

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0721-42 96 00

Här finns övergripande analyser och prognoser, framtagna av Region Sörmlands samarbetspartner eller andra aktörer.  Branschspecifika kompetensrapporter framtagna av oss finns under Publikationer.

Arbetsförmedlingen

På Arbetsförmedlingens webbplats hittar du prognoser om svensk arbetsmarknad, en yrkeskompass med framtidsutsikter för cirka 200 olika yrken samt en mängd annan statistik och analyser för arbetsmarknadsområdet.

Statistiska centralbyrån, SCB

Rapporterna presenterar långsiktiga prognoser över tillgång och efterfrågan på arbetskraft för olika utbildningsgrupper.

Skolverket

Skolverket har tagit fram ett förslag till utformning av ett regionalt planeringsunderlag för framtida scenario gällande gymnasial utbildning. Sörmland är en pilot för den första versionen.

Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH

MYH levererar områdesanalyser som ser över kompetensbehovet i branscher:

Rapporter framtagna av Region Sörmland i samverkan med andra aktörer

Publicerad 11 maj 2022