Utveckla kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer i skolan

Digitalt möte på en laptop.

Hälsa och lärande går hand i hand. En god kvalitet i undervisningen och trygga inkluderande skolmiljöer är viktigt för hur barn och unga mår, utvecklas och presterar i skolan. Region Sörmland har ett nätverk för skolor som vill utveckla området sexualitet, samtycke och relationer.

Katarina Gustafson

Strateg

Nätverk för skolor

I Sörmland finns det möjlighet för skolor som vill utveckla området sexualitet, samtycke och relationer att delta i ett nätverk som samordnas av Region Sörmland. Målgruppen är pedagoger och personal inom elevhälsan. Skolan deltar med minst två personer som utses av rektor. Nätverket träffas en gång per termin och deltagarna får på dessa träffar kompetensutveckling, möjlighet till erfarenhetsutbyte samt tips på material och metoder.

Välkommen att anmäla dig till Nätverket för att utveckla kunskapsområdet inom sexaulitet, samtycke och relationer.

Anmälan till nätverk

Uppdaterad 4 januari 2023