Hälsoinformatörer – Goda vanor för ett friskare liv

Europeiska koden mot cancer

Region Sörmland samverkar med regionens kommuner för att sprida information om hur man kan öka kunskapen om goda levnadsvanor. Vi använder oss av lokalt rekryterade personer i alla åldrar och med olika språkkunskaper som vi utbildar till hälsoinformatörer. De kan, tack vare sin goda lokala anknytning, nå människor på ett relevant och effektivt sätt.

Rodrigo Saenz Munoz

Strateg

070-590 77 44

Syfte och mål

I Sörmland har vi hittills utbildat över 200 hälsoinformatörer som pratar 25 olika språk och som är aktiva i samtliga kommuner. Hälsoinformatörerna är uppdragstagare och tar uppdrag när det passar dem.

Det övergripande syftet med hälsoinformatörerna är att minska ojämlikheter i hälsa, genom att med nya arbetssätt nå större grupper av medborgare. Hälsoinformatörerna är själva kärnan i arbetssättet. Deras uppgift är att informera på olika språk i lokala nätverk som t.ex. idrottsföreningar, kyrkor, moskéer, kvinnoföreningar och kulturföreningar samt på offentliga platser. De når invånare där de lever och verkar.

Vår livsstil har stor betydelse för våra folksjukdomar inklusive cancerrisken. Tobak-, alkohol-, kost- och solvanor samt fysisk aktivitet och kroppsvikt, är alla faktorer som påverkar hälsan. Genom hälsosamma levnadsvanor samt deltagande i program för screening och vaccination mot HPV, kan minst en tredjedel av all cancer förebyggas.

Region Sörmland jobbar sedan 2019 med arbetssättet  Goda vanor för ett friskare liv, ett samarbete med kommuner samt andra samhällsaktörer som föreningar och organisationer. Arbetssättet är baserat på information kring cancerprevention från europeiska kodexen mot cancer.

Fördelar med att ha lokala hälsoinformatörer

  • De bor i och känner området väl.
  • De kan informera på sitt eget språk i närmiljö och föreningar.
  • Hälsoinformatörerna, både kvinnor och män, är i åldrarna 17 – 80 år.
  • De når fram med information och skapar dialog där det annars kan vara svårt att skapa kontakt.
  • Hälsoinformatörernas lokala tillhörighet, information på modersmål och kulturkännedom är avgörande för trovärdighet.

Tidplan

Det pågår en kontinuerlig implementering av hälsoinformatörer i samarbete med regionens samtliga kommuner. Målsättningen är att kommunerna ska ha en egen koordinator som samordnar hälsoinformatörernas uppdrag.

Det finns även ett intresse för att utbilda unga hälsoinformatörer som sprider kunskap om levnadsvanor bland barn och ungdomar.

Vill du arbeta som Hälsoinformatör i Eskilstuna eller Flen?

Uppdaterad 25 november 2022