Nyhetsbrev för hälsofrämjande skolutveckling

Ett barn som skriver i en lärobok.

Hälsa och lärande går hand i hand. En god kvalitet i undervisningen och trygga inkluderande skolmiljöer är viktigt för hur barn och unga mår, utvecklas och presterar i skolan.

Katarina Gustafson

Strateg

Hälsofrämjande skolutveckling handlar om att stärka frisk- och skyddsfaktorer som leder till hälsa, och som underlättar utveckling och lärande. Målet är att hälsoarbetet inkluderas i den ordinarie skolutvecklingsprocessen. Regionen vill gärna bidra i detta arbete genom att ge stöd, inspiration och kunskap.

Ett nyhetsbrev skickas ut fyra gånger per år med Region Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanlands län som avsändare.

I breven hittar du information om hälsofrämjande skolutveckling och mer specifikt om sexualitet och samlevnad, olika aspekter på hälsa/folkhälsa och ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel).

Nyhetsbrev 2022

Anmälan till nyhetsbrevet för hälsofrämjande skolutveckling

Uppdaterad 25 november 2022