Regional utveckling

Ängstrån i solnedgång.

Så utvecklar vi Sörmland - fem prioriteringar

Sörmland ska vara ett socialt hållbart samhälle med goda och jämlika livsvillkor, där människor lever ett gott liv med god hälsa. Det är målet i Sörmlands regionala utvecklingsstrategi och är grunden för den regionala utvecklingspolitiken i Sörmland.

Det finns fem prioriterade nyckelområden som utvecklar och gör Sörmland till en attraktiv och hållbar plats att leva och bo i. Utgångspunkten för de fem prioriteringarna är målen i Agenda 2030. Via ingångarna nedan finns information om de fem prioriteringarna. 

  • Jämlika livsvillkor och god hälsa för alla, 
  • Kompetensförsörjning för livslångt lärande,
  • Ett växande och dynamiskt näringsliv som bidrar till hållbar omställning,
  • En hållbar fysisk och digital tillgänglighet och mobilitet,
  • Goda boende- och livsmiljöer som ger jämlika möjligheter till arbete, välbefinnande och välfärd.

Uppdaterad 2 december 2022