Regional utveckling

Ängstrån i solnedgång.

Så utvecklar vi Sörmland

Sörmland ska vara ett socialt hållbart samhälle med goda och jämlika livsvillkor, där människor lever ett gott liv med god hälsa. Det är målet i den regionala utvecklingsstrategin, Sörmlandsstrategin och är grunden för den regionala utvecklingspolitiken i Sörmland. Det finns fem prioriterade nyckelområden som ska utveckla och göra Sörmland till den plats vi vill ha. Utgångspunkten för de fem prioriteringarna är målen i Agenda 2030.

Publicerad 8 mars 2022