Digital plattform för infrastruktur av ladd- och tankstationer

Flera elbilar på rad som laddas.

Nationella projektet ReDriv arbetar för att främja utvecklingen och utbyggnad av infrastrukturen för laddstationer för elfordon och stationer för att tanka fossilfria drivmedel. Utbyggnad av denna infrastruktur är viktig för att transportsektorn ska nå klimatmålet på 70 procents minskning av utsläpp av växthusgaser till år 2030.

Sandra Strömstedt

Strateg

0766-96 85 69

Fossilfritt Sverige, ett nationellt initiativ av regeringen för att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland, har initierat projektet ReDriv. Ett projekt som sker i samverkan mellan regionala utvecklingsaktörer från 11 län och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). ReDriv ska stötta omställning och utveckling av infrastruktur för regionala laddnings- och drivmedelsstationer.  Samt att näringsliv och politiker på lokal, regional och nationell nivå får bra underlag för att fatta strategiska beslut om omställningen till fossilfri sektor för transporter på väg.

Målet med ReDriv är att påskynda transportsystemets omställning till fossilfritt, genom ökad kunskap och information om utbud och efterfrågan av ladd- och tankstationer med fossilfria alternativ. Detta kommer att ske genom att:

  • Etablera en användardriven digital plattform  
  • Förfina befintliga satsningar, och beskriva goda exempel 
  • Identifiera möjligheter och utmaningar kopplat till den fossilfria transportomställningen som inte är relaterad till den digitala plattformen

Plattform för fossilfria alternativ att ladda och tanka i Sverige  

Projektet ska skapa en digital plattform som samlat visar upp var ladd- och tankstationer med fossilfria alternativ finns idag men även var det planeras att byggas ut. Här planeras även möjligheter för att lämna önskemål om utbyggnad av infrastruktur och prognoser för omställning. Målet med plattformen är att förenkla för aktörer att samverka och planera sin omställning för att möjliggöra en snabbare övergång till fossilfria transporter. 

Exempel på plattformens innehåll  

  • Information om befintlig infrastruktur för laddning- och tankning för transporter 
  • Information om planerad utbyggnad av laddstationer och tankstationer för fossilfria drivmedel
  • Möjligheter för aktörer att lämna förslag på utbyggnad av stationer.   
  • Verktyg för att visualisera omställningen med hjälp av scenarios och prognoser för framtida transporter

Målgrupper för plattformen är

  • Aktörer som investerar i och driver ladd- och tankstationer
  • Fordonsägare och transportköpare inom näringslivet och offentligheten
  • Regionala utvecklingsaktörer som regioner, kommuner och elnätbolag

Ett brett samarbete

Projektet samarbetar brett i Sverige och är finansierat av europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt regioner och Länsstyrelser i Sverige. Regionala utvecklingsaktörer från Kronoberg, Östergötland, Dalarna, Norrbotten, Västra Götaland, Skåne, Gotland, Örebro Län, Sörmland, Jämtland Härjedalen, Kalmar Län och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) deltar i projektet som leds av Peak Innovation.

Loggor för projektets deltagande organisationer samt EU-loggan

Uppdaterad 6 februari 2023