Regional utveckling

Livsmedelsstrategi

Publicerad 17 maj 2022

Det finns både en nationell och en regional livsmedelsstrategi. Den regionala livsmedelsstrategin fokuserar på de utmaningar och möjligheter som finns i Södermanland och arbetar för att vi regionalt ska kunna bidra till det nationella målet.

Den regionala livsmedelsstrategin har arbetats fram under 2018 av Länsstyrelsen tillsammans med Region Sörmland och Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Strategin sträcker sig över perioden 2019–2030. Under framtagandet har perspektiv, tankar och åsikter samlats in från de aktörer i länet som arbetar med frågor kopplade till mat. Strategin har fem prioriterade områden som utpekats som särskilt viktiga;

  • Kunskap och teknik för ökad konkurrenskraft
  • Regler och villkor
  • Förutsättningar för företagande
  • Sörmländsk matidentitet
  • Ökad hållbar produktion

Josefin Uhnbom

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0727-34 40 54

Hjälpte den här informationen dig?