Jämställdhet och jämlikhet

Här hittar du ett antal figurer som beskriver de ekonomiska levnadsvillkoren för medborgare i Sörmland. Vi ser här på inkomstskillnader överlag och på inkomstskillnader mellan män och kvinnor.

Tove Eliasson

Analytiker

0155-24 57 39

0766-98 56 42

Låg inkomststandard

Sörmland är det län som har störst andel barn och unga i hushåll med låg inkomststandard år 2021. Detta brukar ses som ett mått på absolut fattigdom och definieras som att hushållet inte kan täcka kostnader för den baskonsumtion som det skulle behöva utifrån storlek, sammansättning och bostadsort. Jämför man över tid har andelen barn och unga 0 till 17 år som lever i hushåll med låg inkomststandard gått ner från 14 procent 2014 till 10 procent 2021 för Sörmland. Under samma period kan man också se att andelen barn och unga 0 till 17 år i Sörmland med vad som kallas hög inkomststandard har ökat från 39 till 46 procent. Du väljer den inkomstgrupp du vill titta närmare på genom rullisten i nedre delen av figuren. Skillnaden mellan 2014 och 2021 får du genom att klicka på play-knappen.

Låg inkomststandard i absoluta tal

År 2021 är det ca 6700 barn som lever i hushåll med låg inkomststandard. Detta är en avsevärd minskning från åren före. 

Kvinnors och mäns inkomster

Kvinnors inkomster ökar i förhållande till mäns inkomster. I Sörmland har den relativa ökningen varit snabbare under den senaste tioårsperioden än den varit i riket. År 2020 utgör kvinnornas medianinkomst ungefär 81 procent av männens medianinkomst, både i Sörmland och i riket. Inkomstskillnader utgörs både av skillnader i lönenivåer och av skillnader i arbetad tid.

Uppdaterad 5 maj 2023