Hälsa och välmående

På den här sidan finns grafer som beskriver utvecklingen av förväntad livslängd, ohälsotal och hur det står till med välmåendet hos unga.

Tove Eliasson

Analytiker

0155-24 57 39

0766-98 56 42

Förväntad livslängd

I Sörmland skiljer sig den förväntade livslängden åt beroende på utbildningsnivå. Ju högre utbildning, desto längre förväntad livslängd. Vi kan också se att över tid ökar förväntad livslängd för personer med eftergymnasial utbildning, medan vi de senaste åren ser en minskning för personer med förgymnasial utbildning. Kvinnor har något längre förväntad livslängd än män, oavsett utbildningsnivå.

 

Ohälsotal

Antalet ohälsodagar har minskat markant under de senaste tjugo åren, både i Sörmland och i riket. Ohälsotalet beräknas utifrån utbetalda dagar från socialförsäkringen, såsom sjukpenning och rehabiliteringspenning. Nivån i Sörmland har under hela tjugoårsperioden legat högre än för riket.

 

Välmående hos unga

Andelen som uppger att de mår mycket bra eller bra har minskat kraftigt under de senaste tio åren. Andelen är generellt sett lägre för tjejer än för killar. 

Uppdaterad 28 april 2023