Så här säger pendlare som testat vikbar cykel

Publicerad 19 september 2022

person med vikbar cykel

Under våren har 15 antal pendlare i Sörmland fått testa att ta med sig en vikbar cykel på bussen. Detta initiativ är en del i ett större sammanhang som handlar om Fossilfritt 2030 - Rena resan. Vi har frågat några av cyklisterna om hur det gick.

Poängen med initiativet är att cykla till och från busshållplatsens och arbetet med en enkel vikbar cykel som smidigt kan tas med på bussen eller tåget. Den här formen av pendling har flera fördelar - vardagsmotion, ekonomiska fördelar och sist men inte minst fördelar för klimat och miljö. Att Sörmland dessutom bjuder på fina naturupplevelser är en bonus.

En uppföljning visar att 86 procent av deltagarna skulle rekommendera andra att prova vikcykel som färdsätt. 42 procent kommer fortsätta att pendla med kollektivtrafik/cykling och 43 procent funderar på att fortsätta men har inte förutsättningarna just nu.

Micaela Nordin, strateg och projektledare i Region Sörmland är mer än nöjd med resultatet.

- Vår målsättning har varit att pendlarna ska få upp ögonen för alternativa transportsätt till bilen, och skapar sig en positiv bild kring hållbart resande. Vår förhoppning är sedan att de kan agera förebilder till andra i sin närhet. Därför är resultatet att 86 procent resenärerna rekommenderar andra detta transportsätt ett kanonresultat, säger Micaela Nordin.

Så här säger några pendlare som fått prova på att använda vikcykel.

- Väldigt skoj att få prova vikcykel, den var smidig och rolig att cykla på. Har hört mycket om inställda tåg men råkade bara ut för det en gång. Jag har köpt en vikcykel och tänker fortsätta ta cykel/tåg till jobbet fram tills det blir vinter sen får vi se.

- Detta initiativ från er är föredömligt sätt att få folk att hitta nya mer gröna sätt att pendla. Och självklart ur hälsosynpunkt.

- Kul att få testa. Kanske kan göra en kombination med att åka bil ibland och tåg ibland. Köper mig nog då en el-scooter.

- Jag vill gärna berätta att när tågen går som de ska enl. tidtabell och att man har en smidig cykel så är det ett fantastiskt sätt att ta sig mellan olika orter.

De som var med och provcyklade framförde även att problem med försenade tåg påverkade upplevelsen, även förväntningar på deltagarna i kampanjen samt förståelse för att boende på landsbygden har en annan situation än stadsboende är aspekter att ta in. Cykellås och en hjälm hade varit önskvärt. Projektet har stor nytta av allas inspel och synpunkter.