Utbildning fortsatt viktig för vägen till arbete

Publicerad 13 juni 2022

En yrkesutbildning eller en utbildning på akademisk nivå kommer vara minst lika viktigt framöver för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Det visar vår rapport om utbildnings- och arbetsmarknadsläget för Sörmland 2035.

- Det här är en rapport många aktörer i Sörmland kommer att få stor nytta av och som vi senast tog fram för 6-7 år sedan, berättar Elin Liljeblad, strateg på Hållbar regional utveckling i Region Sörmland.

- Den nya statistiken kan användas som underlag för planering och dimensionering av utbildningar på olika nivåer och i dialog med myndigheter om vårt läns behov. Den kommer att ligga till grund för mycket av vårt arbete med kompetensförsörjning och utbildning de närmsta åren, säger Elin.

Rapportens visar tillgång och efterfrågan på arbetskraft i Sörmlands län fram till år 2035. Det görs bland annat genom att se på tendenser och strömmar genom utbildningssystemet och ut på arbetsmarknaden, samt hur utbildningskraven förändras på olika delar av arbetsmarknaden.

- Nu analyserar vi resultaten tillsammans med de olika branschforum och utbildningsnätverk som finns i Sörmland för att komma fram till en tydligare slutsats och prioritering för Sörmland, berättar Elin.

Ta del av rapporten här