Nyckeln till framtidstro hos unga är genomförda studier och hopp om jobb

Publicerad 14 februari 2023

ung person som antecknar på papper

Ett nytt projekt som medfinansieras av Europeiska unionen, har startat. Projektet Ungas Framtid är för unga mellan 13 och 19 år och sker i samverkan mellan Region Sörmland och fyra av länets kommuner. Målet är att fler unga ska fullfölja sina studier och på så sätt stärka sina möjligheter att komma in i arbetslivet.

Agneta Engström

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0155-24 50 00

0766-95 08 69

Två ESF-projekt som riktar sig till ungdomar har genomförts de senaste åren i Sörmland. Dessa har lett till många lärdomar. Lärdomar som har lagt grunden för ett nytt treårigt projekt, Ungas Framtid.

Det nya projektet syftar till att fler unga mellan 13 och 19 år ska fullfölja studier på grundskola och gymnasium. ESF-projektet Ungas Framtid ska även bidra till att unga kommer i arbete eller närmar sig arbetsmarknaden.

- Att stärka ungas syn på sin egen förmåga och vilja utvecklas är viktigt. Unga behöver tro på att de kan påverka sin egen framtid, säger Agneta Engström, projektledare och strateg i Region Sörmland.

Fyra sörmländska kommuner, Eskilstuna, Strängnäs, Oxelösund och Katrineholm samverkar i fem olika delprojekt för att bidra till utveckling där barn och ungdomars hälsa och utbildning står i fokus.

Läs om projektet  Ungas Framtid | Region Sörmland (utvecklasormland.se)