Sörmlands näringslivsstrategi tar nästa steg

Publicerad 5 juli 2022

handskakning

Efter en avslutad remissperiod så tar nu Sörmlands näringslivsstrategi ett steg närmare målet. Av de 20 remissvar som kommit in så är flera lösningsorienterade, konstruktiva och viktiga förslag för det fortsatta arbetet. Förslagen visar att det är gemensamma krafter som bidrar till att Sörmland även i framtiden är en attraktiv region med ett konkurrenskraftigt näringsliv och en bred arbetsmarknad, som utvecklas och ställer om på ett hållbart sätt i hela regionen.

Linda Kroon

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

070-332 76 34

Ett tjugotal justeringar kommer att göras i näringslivsstrategin med utgångspunkt från förslagen. De stora strategiska områdena och insatsområdena ligger kvar, men ett antal förtydliganden och språkliga justeringar kommer att ske.

− Region Sörmland är glada och tacksamma för det engagemang som strategin skapat och de värdefulla svar som har kommit in. Det visar på att processen med att ta fram strategin har gjort nytta och att vi är många som är engagerade för att bidra till utveckling inom näringslivet i Sörmland. Det skapar riktigt bra förutsättningar för det framtida arbetet, säger Linda Kroon strateg Näringslivs och Arbetsmarknad, Hållbar Regional Utveckling i Region Sörmland.

En handlingsplan tar form

Under remisstiden har tankar kring hur arbetet med att ta fram en handlingsplan påbörjats. Engagemang och delaktighet från aktörer och näringsliv blir då en central del i arbetet. Planen ska peka ut aktiviteter och ansvarsområden samt indikatorer som vi kan följa för att se hur vårt gemensamma arbete bidrar till utveckling i det sörmländska näringslivet. Det är en omfattande process som startar i höst och arbetet kommer att pågå under en lång tid framåt.

Remissredogörelse kommer under sommaren

Nu pågår arbetet med att sammanställa en remissredogörelse där vi kommenterar de olika inspel som kommit in på remissen.

−Vi sammanställer dessa för den som är intresserad av att läsa om hur vi resonerat när vi plockat ut vissa delar som vi väljer att ändra i strategin nu direkt. Sammanställningen visar även vilka idéer och förslag som vi kommer att kunna hantera i den kommande processen med att ta fram en handlingsplan. Den kommer att publiceras på vår webbplats så snart vi är klara, säger Linda Kroon.

Faktaruta

  • Sörmlands Näringslivsstrategi beslutas i Regionala Utvecklingsnämnden den 2 september.
  • Arbetet med att ta fram en handlingsplan kommer att påbörjas under hösten/vintern 2022.
  • Ett 40-tal aktörer har fått möjlighet att svara på remissen. 20 aktörer har valt att skicka in ett svar.
  • En remissredogörelse kommer att publiceras på utvecklasormland.se under sommaren.

Uppdatering 3 augusti: Remissammanställningen är nu klar och finns tillgänglig för alla att ta del av. Läs mer här!