Sörmlands näringslivsstrategi - en bättre grund för handlingskraft

Publicerad 5 maj 2022

Person som med fingret granskar en teknisk pryl.

Ett dynamiskt och växande näringsliv som bidrar till hållbar omställning. Det är syftet med den regionala näringslivsstrategin som nu skickas ut på remiss. Strategin pekar ut riktningen för arbetet med näringslivsutveckling i Sörmland och sträcker sig fram till 2030.

Magnus Lindahl

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0790-62 09 09

- Med hjälp av en riktigt bra och långsiktig strategi ska vi skapa kraft och samling i arbetet för nya jobb och hållbarhet i hela Sörmland, Monica Johansson (S), Regionstyrelsens ordförande.

Strategin är en plattform och viljeinriktning för långsiktigt hållbara utvecklingsinsatser. Den visar hur gemensamma krafter bidrar till att Sörmland även i framtiden är en attraktiv region med ett konkurrenskraftigt näringsliv, bred arbetsmarknad, samt hållbar utveckling och omställning i hela regionen.

Strategin konkretiserar även den regionala utvecklingsstrategin, Sörmlandsstrategin och bidrar till dess mål, som är goda och jämlika livsvillkor. Arbetet med och genomförande av strategin sker i nära dialog och i samarbete med bland andra representanter från Länsstyrelse, kommuner, akademi, näringslivsfrämjare och andra aktörer.

− Vi vill tacka alla som bidragit in i arbetet och ser nu fram emot att tillsammans skapa handlingsplaner och påbörja genomförandet av Näringslivsstrategin. Vi är övertygade om att goda förutsättningar för näringslivet skapar oanade möjligheter till utveckling, både för människor och företag, säger Magnus Lindahl, strateg och projektledare inom Hållbar Regional Utveckling, Region Sörmland.

Nu går strategin går ut på remiss. Den skickas ut till bland andra länsstyrelse, kommuner, akademi, närliggande regioner och näringslivsfrämjare. Vid en digital presentation och remissdialog den 19 maj finns utrymme för remissmottagare att ställa frågor.

Slutversionen av strategin beslutas vid Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 2 september 2022. Under hösten kommer den konkretiseras genom framtagande av en handlingsplan som tydligt pekar ut aktiviteter och ansvarsområden.

Frågor och svar vid remissdialog kring näringslivsstrategin den 19 maj

Ja det gör den, dock kommer aktiviteter och projekt i handlingsplanen att variera i längd. Vissa aktiviteter kan vara korta och andra längre. Vissa kommer att utföras direkt och andra att planeras framåt till exempelvis nästa budgetår. 

Det är jättebra om ni formulerar tankar i remissvaret om hur er organisation kan vara med att bidra, om ni har idéer och stundande projekt som ni ser kommer att bidra till strategins utförande, så skriv med dem i ert svar så tar vi upp tråden senare i höst.

Precis, det är viktigt. Här får vi hjälpas åt att omvärldsbevaka och arbeta smart och effektivt för Sörmlands bästa.

Energifrågan är viktig ur många perspektiv. Vi ser att den påverkar vårt befintliga näringsliv och även för framtida etableringar. Regionen vill ta en tydligare roll här och exakt hur den rollen ska se ut kommer vi att forma under handlingsplanarbetet.