Digital omställning till hållbar produktion stärks genom Shift labs konsortiet

Publicerad 27 juni 2022

Kvinna som står vid maskin.

Konsortiet Shift Labs har valts ut av EU-Kommissionen som nod för digitalisering och omställning av den europeiska industrin, så kallad European Innovation Hub. Syftet med att vara nod för digitalisering och omställning är att ge tillverkande små och stora företag förstärkt stöd i sin digitala omställning för att utveckla en mer hållbar produktion.

Emma Hanson

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0155-24 50 00

070-655 33 32

Mälardalens Universitet och MITC har gemensamt ansökt till EU-kommissionen om att få bli svensk nod, i det nätverk av noder som finns för att genomföra digitaliseringen och omställningen av den europeiska industrin. Ansökan fick höga poäng enligt EU:s ranking och har blivit utvald som en av fyra ansökningar som godkändes, av alla dem som kom från Sverige. Det ger konsortiet Shift labs en stark ställning i Sverige och internationellt och öppnar dörrar till att kunna få del av andra europeiska samarbeten och satsningar. ShiftLabs leds av Mälardalens högskola och Mälardalen Industry and Technology Center (MITC) i Eskilstuna.

- Att satsningen leds från Sörmland gör att även länet och dess företag får tillträde till helt nya arenor, nationellt och internationellt. Nu känns det som om vi tar jättekliv framåt inom innovationsområdet och blir en viktig del av industrinätverken inom EU, säger Emma Hansson, Strateg inom Hållbar Regional Utveckling i Region Sörmland.

ShiftLabs är ett konsortium som leds av Mälardalens universitet, MDU och Mälardalen Industrial Technology Center, MITC i Eskilstuna. RISE, Chalmers, KTH och Högskolan Skövde. Region Sörmland medfinansierar satsningen på ShiftLabs, tillsammans med Region Västmanland och den Europeiska Regionalfonden i Östra Mellansverige.

Flera andra satsningar pågår samtidigt, som också bidrar till att sätta Sörmland på kartan och göra regionen mer känd som nyskapande och drivande. En sådan satsning är skapandet av Sveriges första Digifysiska Science Center. Centret ska bidra till att öka intresset för teknik och naturvetenskap hos barn och unga och säkra näringslivets framtida tillgång till teknisk kompetens.

- Satsningar av det här slaget är väldigt viktiga för Region Sörmland och för länets attraktionskraft, säger Emma Hanson.