Ansökan fortfarande öppen för omställningscheckar

Publicerad 9 september 2022

Det är ännu tid kvar för att söka omställningscheckar. Ansökningstiden går ut den 13 september 2022.

Omställningscheckarna är tilll för att främja återhämtning efter pandemin och utvecklingen i Sörmland, samt bidra till bättre förmåga att ställa om och utveckla sin verksamhet genom framförallt digitalisering, hållbarhet och kompetenshöjande insatser.

Ansöka om Omställningscheckar 2022