Besked om kreativa utvecklingscheckar till kulturnäringen

Publicerad 20 december 2022

Person som dansar med eld på en strand i skymningen.

Region Sörmland har under hösten utlyst stöd till aktörer inom de kreativa och kulturella näringarna i Sörmland. Intresset för stödet har varit stort. Regionen har fått in 88 ansökningar till de kreativa utvecklingscheckarna. Totalt fanns 500 000 kronor att fördela. Efter en gedigen bedömningsprocess har 12 ansökningar beviljats stöd mellan 25 800 och 45 000 kronor.

Josefin Uhnbom

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0727-34 40 54

Checkarna ska möjliggöra nyskapande, affärsutveckling och konstnärligt utforskande idéer som har potential att öka graden av självförsörjning hos dem som är verksamma inom kulturnäringen i Sörmland. Samtliga ansökningar som uppfyllt grundkriterierna för ansökan har bedömts i konkurrens med varandra.

– Vi har fått in många bra ansökningar som utvärderats utifrån de uppsatta bedömningskriterierna och syftet med utlysningen. Vi ser fram emot att följa de här satsningarna och vidareutveckla stödet till, och arbetet med, de kulturella och kreativa näringarna, säger Mikael Törmä, Stabschef på Kultur och Utbildning Sörmland.
Ansökningarna har bedömts av en grupp medarbetare från två av regionens verksamhetsområden, Hållbar Regional Utveckling och Kultur & Utbildning.


Bedömningen har baserats på en sammanvägning av utlysningens bedömningskriterier;

  • Har satsningen potential att leva vidare efter genomförandet och därmed bidra till den sökandes självförsörjningsgrad?
  • Är idén affärsutvecklande och eller konstnärligt utforskande?
  • Är budget, plan och angreppssätt för satsningen rimlig?
  • Har satsningen förutsättningar att förverkligas utan initiala resurser kopplat till affärs- och idéutveckling?

Bakgrund

De kreativa checkarna är ett nytt format som Region Sörmland testar inom ramen för ett pågående samverkansuppdrag mellan de två verksamhetsområdena Hållbar regional utveckling och Kultur och Utbildning Sörmland. Utlysningen kompletterar andra ekonomiska stöd som finns för kulturnäringen, och stämmer överens med inriktningarna i den regionala kulturplanen. Utlysningen stämmer även överens med prioriteringarna i den regionala utvecklingsstrategin kring kompetensförsörjning, livslångt lärande och ett växande och dynamiskt näringsliv som bidrar till en hållbar omställning.

Kulturnäringar som beviljats stöd

• Art Lab Gnesta
• EventX
• Firma Daniel Israelsson
• Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg
• Katarina Divander konstnärlig verksamhet
• Mattis Slöjd
• Stephanie Lövstrand
• Terrastella scen & film
• Tina Nykvist
• Vild produktion
• Widegrens förlag

Beslut kring ansökningarna har meddelats alla sökande i början av vecka 51 och pengarna betalas ut efter det.