Pendlare väljer kollektivtrafiken istället för bilen

Publicerad 31 januari 2023

Foto på Lovisa Ehrlin resenär i kollektivtrafiken

Under hösten 2022 fick 1000 sörmländska bilister möjlighet att kostnadsfritt provåka kollektivtrafiken. Kravet för att delta under testperioden var att bilisterna skulle ställa bilen och istället ta bussen minst tre dagar i veckan. Men fler resdagar än så blev det för många. Initiativet är en del i att visa fördelarna med kollektivtrafiken, alltifrån pengarna medborgaren kan spara till att samla extra steg på stegräknaren.

Micaela Nordin

Strateg

070-338 50 03

En vecka efter testperiodens slut uppger 85 procent av deltagarna att de på olika sätt kommer fortsätta att arbetspendla med kollektivtrafiken framöver, och lika många skulle rekommendera andra att arbetspendla kollektivt. Att testa kollektivtrafiken har lett till att inställningen till Sörmlandstrafiken har förbättrats hos mer än 80 procent av deltagarna.

Lovisa Ehrlin, som jobbar som planarkitekt i Eskilstuna är en av deltagarna under testperioden. Lovisa fick anpassa vardagslivet och arbetsdagen efter bussens tider, men hon anser inte att det var någon större omställning.

- Det bästa med att pendla med kollektivtrafiken är att jag på ett smidigt sätt kan ta mig fram och tillbaka till jobbet. Dessutom på ett mer miljövänligt och kostnadseffektivt sätt än att ta bilen. Såklart är det önskvärt att bussarna gått oftare så att jag skulle kunna vara mer flexibel, men jag kommer definitivt att fortsätta åka kollektivt, säger Lovisa Ehrlin.

- Målet med initiativet var att testresenärerna vill fortsätta arbetspendla med kollektivtrafiken och kan agera förebilder för andra i sin närhet, så det här resultatet är otroligt bra, säger Micaela Nordin, projektledare för kollektivtrafikkampanjen på Region Sörmland.

Initiativet är en del av regionens EU-finansierade projekt Fossilfritt 2030 – Rena Resan, som verkar för att främja hållbart resande i Östra Mellansverige.

Uttalanden från några av testresenärerna

”Så skönt att slippa parkeringsproblematiken.”

”Fick ett nytt tänk genom detta. Så smidigt och billigare och mer miljömässigt. Gick lika fort om än fortare med buss. Otroligt nöjd och kommer välja buss framöver till jobbet”

”Att prova på att åka buss var bara positivt, har inte åkt buss sedan jag gick i gymnasiet och fick en positivare bild av bussåkning nu än då”

”Jag tyckte att det var smidigt att åka buss. Tog tillfället i akt att få "egentid" med musik i öronen och bara vila”

”Trevligt att se sig omkring och skönt att slippa köra”