Projektet #KlarFramtid har gått i mål

Publicerad 25 januari 2023

Fler unga i åldrarna 15 till 24 år ska påbörja, återuppta och fullfölja sina gymnasiestudier eller komma in på arbetsmarknaden. Det var målsättningen med projektet #KlarFramtid som nu efter tre år har gått i mål.

Agneta Engström

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0155-24 50 00

0766-95 08 69

Målet var att bidra till att fler unga i Sörmland skulle nå de grundläggande kraven så att de kunde etablera sig på arbetsmarknaden i en hållbar och självförverkligande försörjning. En del i #KlarFramtid har även varit att möta upp mot arbetsmarknadens behov av kompetens.

Ingen ska begränsas i sitt framtidsval oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

- Projektet har utvecklat bättre arbetssätt för att möta ungas behov av stöd i sina studier. En fullföljd gymnasieutbildning ökar ungas möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden, säger Agneta Engström, strateg inom Hållbar Regional Utveckling i Region Sörmland.

Projektet drevs genom flera aktörer och delprojekt i länet. Insatser för olika åldersgrupper med olika inriktning för sina deltagare erbjöds till cirka 500 ungdomar totalt.

Här kan du läsa mer om resultaten av projekt #KlarFramtid.