Fler hållbara resor för barn och unga, nu kan föreningar ansöka om att få stöd

Publicerad 17 februari 2023

Nu vill regionen och länets kommuner arbeta tillsammans med föreningarna i länet för att få fler barn och unga att resa hållbart till och från aktiviteter. Bättre förutsättningar för att barn och unga ska resa mer hållbart är bra för alla.

Föreningarna i länet kommer att få erbjudande om att göra resvaneundersökningar hos sina medlemmar. Undersökningarna hjälper region Sörmland att navigera de hinder som finns för att barn och unga att kunna resa mer hållbart till sina fritidsföreningar. Nio föreningar kommer att väljas ut till att få extra stöd och vägledning som är specifik för dem. Åtgärder som krävs för att medlemmarna ska få de bästa förutsättningarna till att kunna resa hållbart kommer att lyftas fram.

- Med resultaten som grund kan vi, tillsammans med föreningarna och kommunerna, öka förutsättningarna och möjligheterna för barn och unga att resa hållbart. Att samåka, cykla, gå eller springa och åka kollektivt till träning och tävling har många positiva effekter. Förutom att skapa förutsättningar för ökad gemenskap så är det bra för hälsan, för miljön och för att öppna upp för ett mer inkluderande föreningsliv, säger Sandra Strömstedt, strateg och projektledare i region Sörmland.

Här kan du som förening göra en intresseanmälan.

Mer information

Kampanjen är en del av regionens arbete med hållbart resande. Varje år genomförs en kampanj som ger möjlighet att testa nya sätt att resa hållbart för invånare i Sörmland. Genom kampanjerna hoppas region Sörmland kunna främja till nya hållbara beteenden. Detta är även en del av arbetet med åtgärdsprogrammet för Södermanlands miljö.

Bildkälla: EU-projektet Fossilfritt 2030 - Rena resan