En strategi för ett stärkt och hållbart näringsliv i Sörmland

Publicerad 6 september 2022

Två kugghjul mot blå himmel

Sörmlands regionala utvecklingsnämnd beslutade den 2 september 2022 om en näringslivsstrategi som ska ta Sörmland till en än mer attraktiv plats för näringslivet. Strategin ska bidra till att skapa bra förutsättningar för människor och företag som bor och verkar i Sörmland. Den ska bidra till långsiktigt hållbar omställning för företag och att attrahera invånare, företag och verksamheter till länet.

Kenneth Hagström

Regional utvecklings direktör

0155-24 55 61

Utveckling av näringslivet är ett prioriterat nyckelområde som vi ska stärka i Sörmland. Strategin ska fungera som både verktyg och styrdokument i det regionala utvecklingsarbetet, så att vi skapar förutsättningar för ett dynamiskt och växande näringsliv. Sörmlands näringslivsstrategi är en komponent för att konkretisera den regionala utvecklingsstrategin, som även den fastställdes i nämnden.

−Vi har gjort det här jobbet tillsammans – regionen, kommuner och näringsaktörer. Strategin är ett bra verktyg för oss att samlas kring så att vi tillsammans får kraft att utveckla länet till en plats där företagen vill vara och där människor vill verka och bo, säger Kenneth Hagström Regional utvecklingsdirketör i Region Sörmland.

 

Nästa steg är att ta fram och konkretisera en handlingsplan, som även det kommer att ske i nära samarbete mellan Region Sörmland, kommuner och näringslivsaktörer. Varje region har ett statligt uppdrag att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling samt att samordna insatser för att genomföra strategin.