Efterlysning - fibernätsföreningar i Sörmland

Publicerad 28 september 2022

Att ha en bra bredbandsuppkoppling är idag en självklarhet för de flesta, ändå saknar en stor del av invånarna på den sörmländska landsbygden en snabb uppkoppling via fiber. Region Sörmland söker nu efter fiberföreningar i Sörmland som är intresserade av att få draghjälp i föreningsarbetet.

Göran Wide

Strateg

0155-24 50 00

0727-40 22 26

Flera aktörer arbetar aktivt för att skapa möjlighet för fler att få tillgång till en snabb och stabil uppkoppling. Den svenska modellen för fiberutbyggnad bygger på kommersiella grunder och att utbyggnaden sker i konkurrens. I glesbyggda områden där det inte finns något kommersiellt intresse kan utbyggnaden ta lång tid. Här kan det lokala engagemanget i form av fiberföreningar  vara framgångsrikt. Men  utmaningarna för fibernätsföreningar skiljer sig från byggnationsprojektet till att drifta näten och att efteransluta nya kunder. 

Därför söker Regions Sörmland nu efter föreningar i Sörmland som är intresserade av att få draghjälp i föreningsarbetet.

Först samlar vi in intresseanmälningar för att därefter bjuda in till ett möte, där vi kan prata om era behov och utmaningar framöver.

Samarbete för din bygds bästa

Den ideella föreningen Byanätsforum har som ambition att kunna erbjuda fiberföreningar stöd genom möjligheten att ingå i nätverk, erbjuda kompetensutveckling till styrelse och andra kompetenser, erbjuda bra ramavtal för de tjänster föreningen behöver nyttja etc.

Region Sörmland  och den ideella föreningen Hela Sverige ska leva Sörmland är redan engegerade i frågan.  Hela Sverige ska leva  är en partipolitiskt obunden organisation som tar ett helhetsgrepp kring landsbygdfrågorna och där medlemmarna bestående av lokala utvecklingsgrupper såsom byaföreningar, fiberföreningar med flera alla arbetar för sin bygds bästa.

Hör av er

Är du engagerad i en fiberförening och är intresserad av ett framtida samarbete får du gärna höra av dig till Region Sörmlands regional bredbandskoordinator Göran Wide, 072-740 22 26 eller ordförande i Hela Sverige ska leva Regina Westas-Stedt, 070-629 22 84