Brett samarbete för fossilfria alternativ att ladda och tanka i Sverige

Publicerad 19 januari 2023

Elbilar som står på laddning.

Ett nationellt projekt, ReDriv arbetar för att främja utvecklingen och utbyggnad av infrastrukturen för laddstationer för elfordon och stationer för att tanka fossilfria drivmedel.

Utbyggnad av denna infrastruktur är viktig för att transportsektorn ska nå klimatmålet på 70 procents minskning av utsläpp av växthusgaser till år 2030. 

Projektet har initierats av Fossilfritt Sverige, som är ett nationellt initiativ av regeringen för att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland. Projektet sker i samverkan mellan regionala utvecklingsaktörer från 11 län och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.  

Målet med ReDriv är att påskynda omställning till fossilfritt i transportsystemet. Men även att öka kunskap och information om utbud och efterfrågan av ladd- och tankstationer med fossilfria alternativ, berättar Sandra Strömstedt Strateg i Hållbar Regional Utveckling i Region Sörmland.  

Projektet ska skapa en digital plattform som samlat visar upp var ladd- och tankstationer med fossilfria alternativ finns idag men även var det planeras att byggas ut.  

Om projektet ReDriv