1000 sörmlänningar kan få möjlighet att testa kollektivtrafiken helt kostnadsfritt i höst

Publicerad 22 augusti 2022

En man sitter på en buss och tittar ut genom fönstret. Han ser lugn och avkopplad ut. Har en mörk regnkappa på sig. I bakgrunden syns ett par andra bussresenärer.

Under fyra veckor i höst får 1000 invånare som annars pendlar till arbetet med bil möjlighet att testa bussen i stället, helt kostnadsfritt. Målet är att fler ska upptäcka fördelarna med att pendla kollektivt och ändra sina resvanor. 

Micaela Nordin

Strateg

070-338 50 03

Från och med den 22 augusti kan sörmlänningar ansöka om att vara med som testresenärer i Sörmlandstrafiken.   

- Det är första gången vi gör den här typen av kampanj. Vi vill nå bilister som är beredda att ställa bilen för att testa ett annat och mer hållbart sätt att pendla på, säger Micaela Nordin, projektledare för kampanjen på Region Sörmland.  

Stort utbud av linjer

I Sörmland finns 138 busslinjer och 4184 busshållplatser som trafikeras av Sörmlandstrafiken. Många invånare reser redan med Sörmlandstrafiken varje dag, och det kan bli ännu fler.    

- Passa på att bara koppla av, slut ögonen eller kolla upp det där du tänkte på tidigare, så fokuserar vi på vägen och kör dig dit du ska, säger Malin Nordström, affärsutvecklare på Region Sörmland.   

Ansök om att vara med!

Ansökan om att vara med i provperioden är öppen mellan den 22 augusti och 14 september, och görs via utvecklasormland.se/provabuss.

För att delta krävs att resenärerna har körkort och är bilister idag, och att de kan tänka sig att ställa om sitt resande. Periodbiljetten som deltagarna erbjuds gäller på Sörmlandstrafikens bussar inom den egna kommunen under 30 dagar.  

En del av något större

Kampanjen är en del av EU-projektet Fossilfritt 2030 - Rena Resan som drivs av Region Sörmland. Projektet arbetar med olika insatser för att öka det hållbara resandet i östra Mellansverige. Projektet får stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt från Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Biodriv Öst. 

Fakta om kampanjen

  • Prova-på-perioden pågår mellan vecka 40 och 43, 2022  

  • Ansökningstiden är öppen mellan 22 augusti – 14 september 

  • Periodbiljetten gäller i en zon 

  • Alla vanebilister i Sörmland kan ansöka om att vara med  

  • Utifrån olika kriterier kommer 1000 testresenärer att väljas ut, av dem som anmält sig 

  • Ansökan görs via utvecklasormland.se/provabuss 

För mer information kontakta: 

Micaela Nordin, projektledare  
Tel: 070 338 50 03 
Mejl: micaela.nordin@regionsormland.se