Mars 5

Workshop regionalt besöksnäringsprogram

09:00-12:30 Eskilstuna Folkhögskola

Region Sörmland har beslutat om att ta fram ett besöksnäringsprogram för Sörmland och vi behöver nu er kunskap och ert engagemang för att ta fram och forma innehållet i programmet.

Syfte

Vi vill gärna ta del av era perspektiv som en aktör inom den sörmländska besöksnäringen för att peka ut riktningen för Sörmlands kommande besöksnäringsprogram. En förflyttning åt något håll fungerar bara om tillräckligt många stora och små aktörer väljer att gå åt ungefär samma håll.

Målgrupp

Workshopen vänder sig till dig som arbetar inom besöksnäringen eller inom det offentliga med koppling till näringsliv och platsutveckling.

Program

09.00-09.30 Smörgås och mingel

Programmet startar 09.30

  • Varför ett regionalt besöksnäringsprogram? (Marcus Forss, Region Sörmland)
  • Insikter inför framtiden (Carla Aguirre Mouritzen, Visit Skåne)
    Rådande trender och globala utmaningar som har bäring på turism.
    Hur kan besöksnäringen fungera som ett redskap för att lösa samhällsutmaningar?
  • Sörmlands förutsättningar (Henric Johansson & Henrik Steberg, Stua)
    Vilka förutsättningar har besöksnäringen i Sörmland och varifrån kommer våra besökare?
  • Dialog – Vilka gemensamma utmaningar och styrkor har vi i Sörmland?

Programmet avslutas 12.30, lunch ingår ej.

Sista anmälningsdag

16 februari 2024

Marcus Forss

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0721-48 07 49

Workshop Regionalt besöksnäringsprogram

Workshop Regionalt besöksnäringsprogram

Workshop Regionalt besöksnäringsprogram

Uppdaterad 19 februari 2024