April 5

Geografisk data

kl. 11-12

Efter en förstudie om öppna data i östra Mellansverige så vill vi bjuda in till ett kunskapshöjande webbinarium med fokus på geografisk data. Under hösten 2022 anordnade Region Sörmland ett första webbinarium med inriktning geografisk information och då skrapade vi enbart på ytan. Nu är det dags att gå ett steg längre och vi har bjudit in Daniel Regemar från Lantmäteriet för att hjälpa oss förstå varför öppna data inom stadsplanering och samhällsbyggnad är så viktigt.

Under tillfället kommer vi prata om Lantmäteriets arbete med öppna data och inte minst det särskilt värdefulla datamängderna. I januari tog EU-kommissionen ett införandebeslut vilket ger medlemsländerna i EU 16 månader att dela dessa särskilt värdefulla datamängder som öppna data. Daniel Regemar kommer berätta om hur vi gör det och hur den nationella geodataplattformen kan bidra till en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess.

Därefter kommer vi även att ha med oss Nyköpings kommun som delar med sig av deras kommunala perspektiv och hur de kommit igång att arbeta med den nationella geodataplattformen och inte minst vilka nyttor de ser.

Som vanligt kommer det finnas utrymme att ställa frågor till både Lantmäteriet och Nyköping - så passa på och inspireras av nyttorna med en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess innan det blir dags för påskmat.

För frågor om eventet vänligen kontakta Dennis Lundqvist!

 dennis.lundqvist@regionsormland.se

070 – 342 00 68

 

Ingen anmälan nödvändig. Mötesuppgifter för Teams här nedan:

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams-möte

Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 360 265 950 019
Lösenord: iAqGnN

Ladda ned Teams | Anslut på webben

Publicerad 20 mars 2023