Aug 30

Med migranters röst - hur blir man en sörmlänning?

Kl. 13-16 Eskilstuna stadshus

Den 30 augusti 2023 presenterades en studie om värderingar hos migranter i Sörmland. Under en halv dag fick deltagarna en förståelse för vår tids största utmaning när det gäller integration, möten mellan människor med skilda värderingar. Under 2022 har den ideella föreningen World values Survey* (WVS) intervjuat cirka 1 500 migranter i syfte att få ett vetenskapligt underlag för beslut och insatser om bland annat integration, kompetensförsörjning, demokrati, hälsa och hedersproblematik.

Syfte

Presentationen riktade sig till personer som är intresserad av att veta mer om värderingar hos migranter i Sörmland. Förhoppningen var att deltagarna skulle få idéer under presentationen om hur de kan arbeta vidare med resultatet.

Målgrupp

Målgruppen var personer som arbetar för regionens utvecklingskraft med människan i centrum. Det kunde vara de som exempelvis jobbar med integration, jämställdhet, mänskliga rättigheter, kompetensförsörjning, samhällsplanering, folkhälsa och näringsliv.  

Presentation från konferensen

Ta del av presentationen om studien kring värderingar hos migranter i Sörmland som visades på konferensen.

Plats

Eskilstuna stadshus, Fullmäktigesalen och digitalt.

Program

  • 13:00 - Landshövding Beatrice Ask, regional utvecklingsdirektör Kenneth Hagström och vice ordförande i kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun, Josefine Helleday, hälsar välkomna. 
  • 13:15 - Introduktion av dagen, Alina Treijner Region Sörmland, Magdalena Gustafsson Länsstyrelsen i Södermanlands län, Vedad Begovic Samordningsförbundet RAR i Sörmland.
  • 13:25 - Bi Puranen (forskningsledare Migrant World Value Survey) och Jim Frölander (fältarbetsansvarig på Migrant World Value Survey) presenterar resultat från studien.
  • 14:30 - Fikapaus.
  • 14:50 - Bi Puranen och Jim Frölander, fortsättning.
  • 15:30 - Möjlighet att ställa frågor till Bi Puranen och Jim Frölander. 
  • 16:00 - Avslutning.

Eftermiddagens presentation arrangerades av Länsstyrelsen i Södermanlands län, Region Sörmland och Samordningsförbundet RAR Sörmland.

Mer information

*World values Survey (WVS) bedriver forskning i samverkan med Institutet för framtidsstudier och Karolinska Institutet. Undersökningen liknar den som tidigare har gjorts av World Values Survey i Värmlands län och som resulterade i rapporten ”Med migranternas röst- II – Hur blir man värmlänning?” (iffs.se). Institutet för Framtidsstudier är en självständig forskningsstiftelse som främjar framtidsperspektiv i forskning och samhällsdebatt. 

Alina Treijner

Strateg

0766-95 15 45

Uppdaterad 13 oktober 2023