Mars 7

Teknik för öppna och delade data - panelsamtal

Kl. 11-12

Samtal med representanter från tre kommuner kring tekniken bakom öppna data.

Ett webbinar och panelsamtal där vi kommer att diskutera frågeställningar som rör tekniken bakom öppna data och hur man rent praktiskt går tillväga när man tillgängliggör öppna och delade data. Diskussionen kommer utgå från stegen i DIGG:s vägledning och det är en möjlighet att lära sig av andra offentliga myndigheters framgångsfaktorer och misstag. Det är också ett ypperligt tillfälle att ställa frågor som ens egen region eller kommun brottas med gällande öppna och delade data. Vi kommer beröra för- och nackdelar med olika tekniska lösningar, vad man ska tänka på vid upphandling, stöd för säkerhetsklassning, stöd för metadata och även vilka licenser man kan välja! om hur man lyckas komma igång och arbeta aktivt och kvalitativt med öppna data. Vi har bjudit in tre kommuner som har kommit igång och arbetet en längre tid med öppna data till detta panelsamtal; Malmö, Södertälje och Umeå.

Målgrupp

Primär målgrupp för webbinariet är tjänstepersoner inom kommunal, regional och statlig förvaltning, som arbetar med- och/eller har intresse av delning och användning av data samt med digital verksamhetsutveckling i allmänhet.

Mer information

Ingen föranmälan, använd Teamslänken nedan.

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 346 596 261 202
Lösenord: cTpLzi

Ladda ned Teams | Anslut på webben

Uppdaterad 24 januari 2023