Okt 20

Välkommen till höstens SYV-Pepp

Hotel Malmköping, Malmköping

Region Sörmland och Mälardalens universitet bjuder in dig, som arbetar som studie- och yrkesvägledare, till höstens SYV-Pepp. Vi träffas fysiskt på Hotell Malmköping.

 

Tema för dagen

Behovsanpassad vägledning

09.00 Välkomna! Kaffe och smörgås med mingel och incheckning.

10.00 Besök av representanter från två av våra regionala branschforum, Fastighet och Gröna näringar. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.

12.00-13.00 - Lunch

13.00 Dimensioneringsuppdraget - Region Sörmland informerar om det nya uppdraget avseende dimensionering av gymnasial utbildning inom gymnasieskolan och KomVux.

Vi kommer också att genomföra en mindre workshop där ni får möjlighet att utbyta tankar och idéer tillsammans.

14.30 Avslutning och utvärdering.

Anmälan

Anmäl dig nedan, senast den 12 oktober.

 

Varmt välkomna!

Charlotte Bergstedt, Region Sörmland
charlotte.bergstedt@regionsormland.se

Morgan Andersson, Region Sörmland
morgan.andersson@regionsormland.se

Sara Hägglund, Mälardalens universitet
sara.hagglund@mdu.se

Charlotte Bergstedt

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0155-24 57 41

SYV-pepp 20 oktober

SYV-pepp 20 oktober

SYV-pepp 20 oktober

Uppdaterad 7 september 2023