April 19

Välkommen studie- och yrkesvägledare till SYV-Pepp Sörmland

Digitalt

Region Sörmland bjuder in dig som studie- och yrkesvägledare till en digital SYV-Pepp.

Tema för dagen

 Dimensioneringsuppdraget

9:00 Välkomna - inledning och presentation av dagen.

9:15-11:05 Besök av representanter från två av våra regionala branschforum. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.

11:05 Paus.

11:20 Dimensioneringsuppdraget - Region Sörmland informerar om vad som sker kring det nya uppdraget avseende dimensionering av gymnasial utbildning inom gymnasiekolan och KomVux.

11:50 Avslutning och utvärdering.

Anmälan

Anmälan är stängd. 

Vi skickar ut en länk till Teamsmötet i god tid innan mötet.

  

Har du frågor eller funderingar, vänligen kontakta:

Charlotte Bergstedt

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0155-24 57 41

Uppdaterad 16 april 2024