Sept 21

Konferens för ökad samverkan mellan civilsamhällets aktörer och offentlig sektor

Elite stadshotell Eskilstuna

I oktober 2022 genomfördes en konferensen "Nätverksbyggande för mervärde" för ökad samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället där vi utforskade vilka gemensamma frågor vi har samt hur vi kan stärka varandra i våra uppdrag. Nu bjuds ni in till en ny konferens på samma tema där det skapas möjlighet till fortsatt nätverkande, kunskapspåfyllning och inspiration.

Visste du att det finns över 2 000 föreningar i Sörmland, och att 77 procent av befolkningen är medlem i minst en förening? Det är en kraft att räkna med!

Konferensen som hölls 2022 gav en arbetsgrupp i uppdrag att ta fram ett förslag på hur samverkansarbetet kan organiseras. Det fanns även önskemål från konferensen att det skulle genomföras en kartläggning av civilsamhället i Sörmland, för att få en fördjupad förståelse över hur föreningslivet i Sörmland ser ut.

Vid konferensen i spetember kommer den genomförda kartläggningen att presenteras, samt arbetsgruppens förslag till samverkansstruktur.

Konferensen riktar sig till dig som är verksam inom civilsamhället (förening, organisation, folkbildning) eller offentlig sektor.

Datum

21 september 2023.

Plats

Elite stadshotell, Hamngatan 11, Eskilstuna. 

Hålltider

  • Kl.  9:00-9:30 - Drop-in, morgonfika med vegetarisk smörgås 
  • Kl. 12:00-13:00 - Vegetarisk lunch
  • Kl. 15:30-16.00 - Fika och avslut 

Kostnad

Konferensen är kostnadsfri. 

Anmälan:

Sista anmälningsdag är 14 september.

Program (uppdateras löpande)

  • Social innovation i civilsamhället.  Kunskaper och exempel på nytänkande samhällsutveckling. Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet (LTU)
  • Redovisning kartläggningen. Arja Leppänen, strateg Region Sörmland. 
  • Presentation förslag kring samverkansstruktur. Arbetsgrupp med deltagare från civilsamhället samt Region Sörmland. 

Päivi Leivo

Strateg

070-664 45 72

Uppdaterad 15 september 2023