Maj 9

Regionalt utvecklingsforum Sörmland

Kl. 9.00-12.30 Sörmlands museum, Nyköping

Välkommen till Region Sörmlands första digifysiska regionala utvecklingsforum. Temat är den regionala utvecklingsstrategin, Sörmlandsstrategin och de fem nya prioriteringarna. Under forumet kommer du att få en ta del hur länets utveckling ser ut med avseende på näringsliv, hälsa, utbildning, arbetsmarknad och mycket mer. Dessutom kommer det att presenteras ett axplock av inspirerande insatser som olika aktörer har genomfört under 2022.

Syfte

Vi hoppas att du lämnar forumet med nya lärdomar, många tankar och idéer om din egen roll och hur ditt arbete kan vara en del av nya lösningar på utmaningarna Sörmland har som region.

Region Sörmland kommer att bjuda in till ett regionalt utvecklingsforum varje år som en del av genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. Förhoppningsvis vill du och din organisation vara med och bidra till nästkommande års regionala utvecklingsforum tillsammans med oss. När vi träffas och tillsammans skapar med alla de olika kompetenser och erfarenheter vi har kan vi nå nya värden och sätt att möta utmaningar!

Målgrupp

Forumet är till för dig som arbetar för regionens utvecklingskraft med människan i centrum. Dina frågor kan vara kopplade till exempelvis kompetensförsörjning, samhällsplanering, folkhälsa och näringsliv. 

Vi ser framför oss att du arbetar utmaningsdrivet och önskar kraftsamla, hitta nya samverkansformer, ny kunskap eller nya perspektiv. Alla är välkomna, kanske arbetar du på en myndighet eller i en kommun – eller varför inte en civilsamhällesorganisation eller ett lärosäte.

Har ditt uppdrag kopplingar till någon av strategins prioriteringar så är regionalt utvecklingsforum rätt forum för dig.

  • Jämlika livsvillkor och god hälsa för alla.
  • Goda boende- och livsmiljöer som ger jämlika möjligheter till arbete, välbefinnande och välfärd.
  • En hållbar fysisk och digital tillgänglighet och mobilitet.
  • Kompetensförsörjning och livslångt lärande.
  • Ett växande och dynamiskt näringsliv som bidrar till hållbar omställning och en hållbar fysisk och digital tillgänglighet och mobilitet.

Vi hoppas att just du vill hänga med oss till ett socialt hållbart samhälle med goda och jämlika livsvillkor, där människor lever ett gott liv med god hälsa!

Sista anmälningsdag och program

Sista anmälningsdag är den 25 april 2023.

Programmet kommer ut under mars månad. Håll utkik här och på LinkedIn, regional utveckling.

Plats

Sörmlands museum, Tolagsgatan 8, 611 31 Nyköping.

Tove Eliasson

Analytiker

0155-24 57 39

0766-98 56 42

Anmälan 9 maj

Uppdaterad 2 mars 2023