Mars 15

Regional dialog om Komvux

9:00-12:00 Sunlight Hotel Conference & Spa, Nytorget 7, Nyköping

Välkommen till Skolverkets regionala dialog om kommunal vuxenutbildning (komvux). Från Skolverket vill vi på en bred och övergripande nivå följa hur komvux utvecklas i regionen.

Skolverkets regionala dialog om kommunal vuxenutbildning (komvux) anordnas i samverkan med Region Sörmland och Campus Nyköping.

Den regionala dialogen genomförs under en halvdag. Dialog och erfarenhetsutbyte är en viktig del och det ingår diskussionsmöjligheter, både i mindre grupper och i helgrupp. En del av dialogen anpassas till viss del efter önskemål om vad deltagarna vill diskutera, därför får du gärna besvara några frågor inför dialogen här: Inför regional dialog om komvux med Skolverket 2024.

Inför dialogen kan du med fördel ta del av information om kommande förändringar för komvux och vad som framkom under förra årets dialoger:

Målgrupp

Målgrupper för dialogerna är ansvariga politiker och chefer, förvaltningschefer skolchefer, verksamhetschefer, rektorer etcetera. För komvux samt den lokala Arbetsförmedlingen, regioner och aktörer med regionalt utvecklingsansvar samt andra aktörer med utvecklings- och samordningsansvar för vuxenutbildning.

Preliminärt program och innehåll

Dialogen kommer att vara uppdelad i två delar.

  • Den första delen kommer att vara en övergripande omvärldsspaning. Huvudfokus är aktuella nyheter inom komvux, uppföljning av införda förändringar och utvecklingsområden som framkommit under tidigare dialoger samt kommande förändringar inom komvux exempelvis ämnesbetyg och reformen om planering och dimensionering.
  • Den andra delen kommer vara mer verksamhetsnära och till stor del baseras på lokala/regionala frågor och önskemål.

Några dagar innan dialogen kommer ytterligare material och ett mer detaljerat program att skickas ut. Då kan du avgöra om det är aktuellt för dig att vara med på båda delarna av dialogen.

Datum och tid 

Fredagen 15 mars kl. 9.00–12.00. Frukostbuffé från kl 7.30

Morgan Andersson

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0761-30 00 52

Skolverkets regionala dialog om Komvux

Skolverkets regionala dialog om Komvux

Skolverkets regionala dialog om Komvux

Uppdaterad 26 januari 2024