Mars 31

Skolverkets regionala dialog om Komvux

09:00-12:00 KTS-salen, Vita Huset, Katrineholm

Välkommen till Skolverkets regionala dialoger om kommunal vuxenutbildning (komvux). Skolverket vill på en bred och övergripande nivå följa hur kommunernas vuxenutbildning utvecklas i regionen. Dialogen anordnas i samverkan med Region Sörmland.

Välkommen till Skolverkets regionala dialog om kommunal vuxenutbildning (komvux).

Syftet är att följa hur kommunernas vuxenutbildning utvecklas i regionen. Läs mer om de regionala dialogerna på Skolverkets webbplats.

Den regionala dialogen genomförs under en halvdag, som ett fysiskt möte med Skolverket på plats. Dialogens innehåll anpassas till viss del efter önskemål om vad deltagarna vill diskutera, därför ber vi dig att besvara några frågor inför dialogen via en enkät på Skolverkets webbplat.

Inför dialogen kan du med fördel ta del av information om aktuella förändringar inom komvux och vad som framkom under förra årets dialoger:

Målgrupper

Målgrupper för dialogerna är ansvariga politiker och chefer (rektorer, verksamhetschefer, förvaltningschefer etc.) för komvux samt den lokala Arbetsförmedlingen, regioner/aktörer med regionalt utvecklingsansvar och andra aktörer med utvecklings- och samordningsansvar för vuxenutbildning.

Preliminärt program

Dialogen kommer att vara uppdelad i två delar. Den första delen kommer övergripande att beröra komvux roll och uppdrag samt aktuella förändringar (till exempel planering och dimensionering samt validering). Den andra delen kommer vara mer verksamhetsnära och till stor del baseras på lokala och regionala utvecklingsområden och frågor.

Några dagar innan dialogen kommer ytterligare material och ett mer detaljerat program att skickas ut.

Regional dialog om komvux 2023

Uppdaterad 7 mars 2023