Dec 4

Livsmedel, odling och gemenskap som beredskap

Bomas hotell

Projektet Odla Vardagsmaten delar erfarenheter och idéer kopplat till mat som beredskap.

Som ett led i arbetet med den regionala livsmedelsstrategin bjuder Region Sörmland, Länsstyrelsen i Södermanlands län och Trosa kommuns genom projekt Odla Vardagsmaten in till en konferens kring livsmedel, odling och gemenskap som beredskap.

Konferensens syfte är att ur ett beredskapsperspektiv lyfta odling, mat och samarbete samt att genom dialog lära av varandra i dessa frågor.

Konferensen vänder till offentlig, privat och ideell sektor utifrån ansvar och intresse kring livsmedel, beredskap, miljö och hälsa, landsbygdsutveckling, näringsliv och samhällsbyggnad.

Anmälan

Anmälan sker till Eva.Westergren2@trosa.se senast den 22 november. 

Mer information

Konferensen utgår delvis från erfarenheterna och arbetet med det Leader-finansierade projektet Odla Vardagsmaten som drivs av Trosa kommun. Projektet syftar till att öka medvetenheten och kunskapen kring det egna ansvaret för hemberedskap samt stödja nya samverkansformer för en ökad matproduktion i Trosa kommun.

Här finns ett detaljerat program för konferensen. 

inbjudan 4 december Lärkonferens Trosa.pdf

Uppdaterad 29 november 2023