Mars 8

Liv & hälsa ung: Resultat kring barn som lever i ekonomisk utsatthet i Sörmland

10:00-11:00

Sörmland kan fylla 148 kollektivtrafikbussar med barn som lever i ekonomisk utsatthet. Hur kommer det sig att så många barn i Sörmland lever i ekonomisk utsatthet? Päivi Leivo, strateg Region Sörmland, förklarar de bakomliggande orsakerna och konsekvenserna av barns ekonomiska utsatthet.

Varmt välkomna till ett webbinarium med utgånspunkt i resultaten från Liv & hälsa 2023!

I undersökning Liv och Hälsa ung 2023 ställs frågan om barn är oroliga för familjens ekonomi. Elisabeth Häll, statistiker Region Sörmland, har undersökt hur de som lever med en oro för familjens ekonomi svarar på andra frågor vilket kan ge en bild hur den ekonomiska oron påverkar andra delar av barnens liv. Vi får också veta hur Region Sörmland arbetat med området, varför systemsyn är så viktigt och vilka externa kontakter som tagits.

Presentationen kommer att spelas in och finnas tillgänglig i efterhand. 

Webbinariet sker via Teams och länken kommer upp ca en vecka innan, ingen anmälan krävs. 

Katarina Gustafson

Strateg

Uppdaterad 6 februari 2024