Feb 9

Kom igång med öppna data - panelsamtal

Kl. 11-12

Kort introduktion till vad öppna data är och sedan fokus på särskilt viktiga datamängder inom samhällsplanering med flera exempel som visar dessa data kan skapa mervärde internt samt externt.

Syfte

Att höja kunskapen om vad öppna data är och hur det kan användas inom samhällsplaneringen hos de som arbetar med dessa frågor i kommunala och regionala verksamheter.

Målgrupp

Primär målgrupp för webbinariet är tjänstepersoner inom kommunal, regional och statlig förvaltning, som arbetar med- och/eller har intresse av delning och användning av data samt med digital verksamhetsutveckling i allmänhet.

Mer information

Ingen föranmälan, använd Teamslänken nedan.

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 342 147 359 790
Lösenord: PMMXTD

Ladda ned Teams | Anslut på webben

Uppdaterad 24 januari 2023