Sept 28

Hälsa, inkludering och framtidstro för barn och unga

Region Sörmland bjuder in till en inspirerande fysisk konferens 28 september. Vi ser dagen som en regional mötesplats för samtal, erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning. Konferensen vänder sig till dig som arbetar med och för barn och unga 0–25 år.

Katarina Gustafson

Strateg

070-378 77 63

Publicerad 11 maj 2022