Mars 16

Forum för regional samhällsplanering

Hotell Statt, Katrineholm

Den 16 mars träffas vi som arbetar med samhällsplanering i allt från digital infrastruktur, fysisk planering, transport- och infrastrukturplanering till hållbart resande.

Syftet är att träffas tvärsektoriellt och skapa en samordning och förståelse för alla våra områden och dess samverkan samt utbyta erfarenheter och kunskap. Träffen riktar sig till tjänstepersoner i Sörmlands kommuner, länsstyrelse och Trafikverket som arbetar med samhällsplanering.

Program

  • Mälardalens universitet berättar om deras arbete inom forskarskolan Future Proof Cities och ger oss inspiration om hur vi kan arbeta med våra städers utmaningar.
  • Region Örebro län samt Sweco berättar om drönare i samhällsplaneringen och vilka utmaningar och möjligheter det skapar.
  • Företaget Cloudberry Clean Energy ger sin syn på planeringsprocessen för vindkraft, som just nu arbetar med att etablera en vindkraftspark i Eskilstuna kommun.
  • Vi får även en dragning om digital infrastruktur i samhällsplaneringen och städernas utveckling.

I anmälan ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch. Sista anmälningsdag är 1:a mars, anmälan görs genom förmuläret nedan. 

Välkomna hälsar enheten Samhällsplanering och infrastruktur på Hållbar regional utveckling, Region Sörmland.

Sandra Strömstedt

Strateg

0766-96 85 69

Anmälan Forum för regional samhällsplanering

Uppdaterad 4 januari 2023