Aug 28

Digital kick-off för aktörer i Sörmlands territoriella strategi – Ett livskraftigt Sörmland 2030

Region Sörmland anordnar en digital kick-off där samtliga som är intresserade av att söka projektfinansiering genom Sörmlands territoriella strategi är välkomna att delta för att ta del av viktigt information om projektansökningar med mera.

Syfte

Under kick-offen kommer vi att vägleda er i hur ni ska gå till väga för att göra projektansökningar inom den territoriella strategin. Vi kommer tydliggöra vilka krav vi och/eller Tillväxtverket ställer under projektperioden på till exempel uppföljningar, utvärderingar och spridning av projektresultat. Vi kommer även presentera vilket stöd Region Sörmland planerar att erbjuda er aktörer under projektansökningarna och projektimplementeringarna. Kick-offen avslutas med en möjlighet att nätverka om olika projektidéer.

Målgrupp

Kick-offen riktar sig till alla de aktörer som omnämns i Sörmlands territoriella strategi och som är intresserade av att genomföra insatser och söka projektmedel genom strategin. Detta innefattar bland annat Sörmlands kommuner, länsstyrelse, näringsliv, föreningsliv och många fler.

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 27 augusti 2024.

Program

Detaljerad agenda kommer efter sommaren.

Mer information

Läs mer om Sörmlands territoriella strategi på utvecklasormland.se, samt om kommande utlysningar på tillvaxtverket.se

Johanna A Lindell

Projektledare

0767-69 30 62

Anmälan till digital kick-off

Anmälan till digital kick-off

Anmälan till digital kick-off

Uppdaterad 17 juni 2024