Feb 2

DIGG och Dataambassadörsprogrammet

Kl. 11-12

DIGG berättar om deras nya vägledning och dataambassadörsprogrammet.

DIGG (myndigheten för digital förvaltning)kommer att berätta om lite mer om deras nya vägledning och det dataambassadörsprogram som de tagit fram för att hjälpa kommuner, regioner och myndigheter att komma igång med öppna data. DIGG kommer också berätta om det arbete som de gör med den nya dataportalen och det kommer finnas tid för frågor.
Så det är ett bra tillfälle både för er som vill komma igång med öppna data men också för er som kommit igång och kanske stött på lite hinder att delta och ställa frågor!

Målgrupp

Primär målgrupp för webbinariet är tjänstepersoner inom kommunal, regional och statlig förvaltning, som arbetar med- och/eller har intresse av delning och användning av data samt med digital verksamhetsutveckling i allmänhet.

Mer information

Ingen föranmälan, använd Teamslänken nedan.

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 311 359 107 699
Lösenord: GwHNUk

Ladda ned Teams | Anslut på webben

Uppdaterad 24 januari 2023