Med anledning av det tuffa energiläget

Kraftledningar en kall vinterdag

Med anledning av det tuffa energiläget har vi samlat länkar som kan vara till stöd för dig som företagare i Sörmland.

Olena Kashyna

Strateg

070-237 39 49

Det handlar om hur man tar del av stöd och råd för företag kring minskad energianvändning, vad gäller i nödsituationer kring elförsörjningen, samt vilket finansiellt stöd som finns att söka.

 

Stöd med anledning av det tuffa energiläget

Fakta om energiläget (energimyndigheten.se)

Energimyndigheten förklarar faktorer som påverkar elförsörjningen och energiläget.

Energimyndigheten.se

En samlingssida med information, stöd och vägledning om energieffektivisering från Energimyndigheten.

Energikontoret i Mälardalen AB

Energikontoret i Mälardalen stöttar företag med rådgivning, energianalyser, söka finansiella stöd, prioritera åtgärder och hitta rätt energitjänstleverantörer.

Energimyndigheten.se

Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri, opartisk och lokalt anpassad service från din kommun. Rådgivningen är till för bland annat små och medelstora företag. Via Energimyndighetens sida kan du söka hitta kontakt till rådgivare i din kommun.

Förslag om högkostnadsskydd för höga elpriser hanteras skyndsamt  (Regeringen.se)
På regeringens webbplats kan du läsa mer om högkostnadsskydd för höga elpriser

Stöd till elanvändare,  Svenska kraftnät (svk.se)
Svenska kraftnät förklarar hur stödet till elanvändare är utformad.

Varje kilowattimme (kWh) räknas (energimyndigheten.se)

Energimyndigheten genomför en informationskampanj för att bidra till ändrade vanor och ökad kunskap för att minska elanvändningen.

Sörmlands företagslots hjälper dig att hitta rätt bland de olika stöd som finns för företag i Sörmland.

Energikontoret i Mälardalen AB

Energikontoret i Mälardalen stöttar företag med rådgivning, energianalyser, söka finansiella stöd, prioritera åtgärder och hitta rätt energitjänstleverantörer.

Energiförsörjning i länet , Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Länsstyrelsen är en av flera myndigheter som arbetar med olika uppdrag för att minska sårbarheten i samhället, bland annat genom att arbeta med processen kring styrel och med energibesparing.

Förbrukningsfrånkoppling Svenska kraftnät.se 

En förbrukningsfrånkoppling är ett kontrollerat kortare strömavbrott som tillämpas endast i nödsituationer, till exempel om elförsörjningen är allvarligt störd och andra åtgärder inte räcker till för att undvika att vi får ett längre avbrott och skador på kraftsystemet. Man kan då rädda större delen av kraftsystemet genom att koppla ifrån en mindre del av förbrukningen. Läs mer om detta på Svenska kraftnäts hemsida.

 

Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning (LEKS)

Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning (LEKS) har tagit fram en sammanställning av finansieringskällor för energi- och klimatrelaterade investeringar och projekt.

 

 

Uppdaterad 1 november 2022