Med anledning av det tuffa energiläget

Kraftledningar en kall vinterdag

Med anledning av det tuffa energiläget har vi samlat länkar som kan vara till stöd för dig som företagare i Sörmland.

Olena Kashyna

Strateg

070-237 39 49

Det handlar om hur man tar del av stöd och råd för företag kring minskad energianvändning, vad gäller i nödsituationer kring elförsörjningen, samt vilket finansiellt stöd som finns att söka.

 

 

Stöd med anledning av det tuffa energiläget

Energimarknadsinspektionen.se

Energimarknadsinspektionen förklarar några av de viktigaste orsakerna till svängiga och höga elpriser i Sverige i nuläget.

Energimyndigheten.se

En samlingssida med information, stöd och vägledning om energieffektivisering från Energimyndigheten.

Energimyndigheten.se

Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri, opartisk och lokalt anpassad service från din kommun. Rådgivningen är till för bland annat små och medelstora företag. Via Energimyndighetens sida kan du söka hitta kontakt till rådgivare i din kommun.

Regeringen.se

För att skydda svenska hushåll och företag har regeringen aviserat ett högkostnadsskydd för höga elpriser. Ta del av regeringens svar på frågor om stödet.

Sörmlands företagslots hjälper dig att hitta rätt bland de olika stöd som finns för företag i Sörmland.

Energikontoret i Mälardalen AB

Energikontoret i Mälardalen stöttar företag med rådgivning, energianalyser, söka finansiella stöd, prioritera åtgärder och hitta rätt energitjänstleverantörer.

Svenska kraftnät.se

I det svenska elsystemet finns möjlighet att i nödfall kunna frånkoppla elförbrukning i syfte att begränsa både omfattningen och tiden för ett elavbrott. En förbrukningsfrånkoppling tillämpas endast i nödsituationer, till exempel om elförsörjningen är allvarligt störd och andra åtgärder inte räcker till. Läs mer om detta på Svenska kraftnäts hemsida.

Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning (LEKS)

Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning (LEKS) har tagit fram en sammanställning av finansieringskällor för energi- och klimatrelaterade investeringar och projekt.

 

Publicerad 15 september 2022