Export och internationalisering

Närbild på handskakning framför EU-flaggan.

På den här sidan har vi samlat information om export och internationalisering. Du hittar även hjälp och stöd för företag som vill påbörja eller fortsätta den internationella utvecklingsresan.

Magnus Lindahl

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

070-981 77 23

Regional Exportsamverkan - RES

I Sörmland är vi flera aktörer som samarbetar för att stötta företag i sin internationalisering. RES stöttar oavsett var i processen ni är och guidar er till rätt stöd och rätt aktör. Allt för att det ska vara så enkelt som möjligt för dig som vill få hjälp att börja växa utanför Sveriges gränser eller att öka redan befintliga utlandsmarknader.

Nedan hittar du information om de aktörer som är med i RES.

Samlat stöd för internationalisering

Det är mycket att tänka på inför en exportsatsning. Men det behöver inte vara så svårt. Hör av dig till någon av aktörerna i Regional Exportsamverkan så hjälper de till eller lotsar vidare så att du får rätt rådgivning, stöd och insats.

Regional Exportsamverkan i Sörmland

Det ska vara enkelt för företag som vill nå utanför Sveriges gränser att få rätt stöd, i rätt tid. Därför har vi på den här sidan samlat information om export och internationalisering.

Export, import, inom EU eller utanför – vare sig du som företag är erfaren eller nybörjare så kan du här hitta stöd kring alla tänkbara funderingar och frågor vid utlandssatsningar.

Det ska vara enkelt för företag som vill göra affärer med andra länder att hitta rätt stöd, i rätt tid. Därför är vi flera aktörer i Sörmland som samarbetar för att hjälpa dig och ditt företag att göra affärer utanför Sveriges gränser. Genom Regional exportsamverkan – RES - får du tillgång till information, expertis, affärskontakter och nätverk på nya marknader.

Regional Exportsamverkan Sörmland består av Almi Företagspartner Sörmland, Enterprise Europe Network, Östsvenska Handelskammaren, Handelskammaren Mälardalen, Exportkreditnämnden, Business Sweden, Svensk Exportkredit, Region Sörmland.

Kontakta aktörerna

Kontakta aktörerna

Almi Företagspartner Sörmland
Almi erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Det gäller såväl företag som är i startupfas som befintliga företag.

Kontakt:
Thomas Orrung, ansvarig Almi Sörmland
Mail: thomas.orrung@almi.se
Tel: 070-609 00-38

www.almi.se

Business Sweden
Business Swedens roll är att göra din globala expansion så smidig som möjlig. De kan hjälpa dig med att prioritera marknader, hitta nya kunder och partners, ta fram exportstrategier, lansera nya produkter eller stötta vid företagsförvärv.

Kontakt:
Linus Nissen
Mail: linus.nissen@business-sweden.se
Tel: 073-364 40 64

www.business-sweden.se

EKN
Exportkreditnämnden (EKN) kan försäkra dig mot eventuella kreditförluster vid exportaffärer. Genom att kombinera EKN:s garantier kan du säkra betalningsrisken, få bättre möjlighet till finansiering och samtidigt vinna fler affärer.

Kontakt:
Håkan Bäckström
Mail: hakan.backstrom@ekn.se
Tel: 076-805 02 05


https://www.ekn.se/vad-vi-gor/sme-midcorp/

Enterprise Europe Network - EEN
Söker du internationella affärskontakter eller samarbetspartners? Vill du växa på nya marknader utanför Sverige? Eller vill ditt företag bli mer innovativt och öka er internationella konkurrenskraft? Enterprise Europe Network är väl etablerade i 67 länder med 3000 kolleger. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och innovationscoaching. Tillsammans med våra 600 partnerorganisationer och partners hjälper vi dig att hitta internationella affärskontakter och samarbetspartners på nya marknader.

Kontakt:
Angela Koenes
Mail: angela.koenes@foretagarna.se
Tel: 070-496 5325


https://enterpriseeurope.se

Handelskammaren Mälardalen
Handelskammaren Mälardalen är en medlemsorganisation som kan hjälpa dig att hitta nya marknader, exportkontakter, leverantörer, etableringsinformation eller andra frågor kring internationell handel. Handelskammaren kan även stötta i handelstekniska frågor inom frihandel, urspungsregler och tullfrågor.

Kontakt:
Thor-Björn Käck, projektledare.
Mail: thor-bjorn@handelskammarenmalardalen.se
Tel: 076-677 68 82

Mikael Wass, marknadskoordinator
Mail: mikael@handelskammarenmalardalen.se
Tel: 070-191 85 89


https://handelskammarenmalardalen.se/internationella-affarer/

Svensk Exportkredit (SEK)
Svensk Exportkredit (SEK) finansierar svenska exportföretag, deras underleverantörer och utländska kunder.
Låntagarna bör ha en årsomsättning om minst ca 500 miljoner kronor.

Kontakt:
Helen Junker, head of mid corporates
Mail: helen.junker@sek.se
Tel: 070-307 84 40


Vad vi gör | Svensk Exportkredit (sek.se)

Östsvenska Handelskammaren
Östsvenska Handelskammaren är en medlemsorganisation för näringslivet som kan hjälpa dig med internationell rådgivning som att exempelvis hitta nya marknader, exportkontakter, leverantörer, etableringsinformation eller andra frågor kring internationell handel. Vidare stöttar Handelskammaren även i handelstekniska frågor inom frihandel, urspungsregler och tull. Därtill erbjuds ett nätverk för dig som arbetar med internationell handel samt utbildningar och seminarier. Handelskammaren utfärdar även handelsdokument och hjälper dig med ursprungscertifikat, legaliseringar och ATA-carnet.

Kontakt:
Emma Meijer, projektledare internationell handel
Mail: emma.meijer@east.cci.se
Tel: 011-496 45 76


Hem - Östsvenska Handelskammaren (ostsvenskahandelskammaren.se)

 

Uppdaterad 31 oktober 2023